БългаРая

БългаРая 
домашен билков крем

С шармантна усмивка призори,
с песен трептяща и извираща от сърцето й,
през позволението на чудотворните билки
- любимата ни и слънчева баба Краси твори
и ароматна благина от билковата поляна
преобразява в трибагрена кутийка
за хубавите хора на народа,
грижещи се за себе си чрез Майката Природа!