Една Душа

За Стефчо и неговото любящо семейство

Една Душа


Една Душа днес Празнува.

Една Душа се завръща у дома.

За една душа, сладки сълзи и спомени се леят от нейните деца.


Една душа днес Празнува, завръщането си при своята Любима.

За една душа света отново има смисъл, сила и крила.


И ето ги - пеят и танцуват в общото сърце.

Заедно са те, заедно в други, необятни светове. 

Заедно в прегръдката на любовта.

Заедно - обичайки се във вечността!


Една Душа днес Празнува, завръщането си у Дома.

Една Душа днес пътувакъм своята Любима спътница...!

 

13.08.2017г

На път за София

„ВЕКЕ ТРЪГВА, МАЛЕЙ, ВЕКЕ ТРЪГВА.

ВЕКЕ ТРЪГВА, МИЛАЙ МАЛЕ, ПАК У БОГА!„