Участие на Wake Ъп! България 2016

"Хюман дизайн"

Лилия Иванова и Иван Граховски, гост лектори в Wake Ъп! България 2016

Тук може да видите част от лекцията: https://www.youtube.com/watch?v=Jucgcf67RkQ

Чудни снимки от Фестивала тук: https://www.facebook.com/lilsunche/media_set?set=a.10206264178917563.1658380629&type=3

Хюман Дизайн и ползите от него 

Хюман Дизайн картографира и организира човешките заложби в една стройна система. При наличие на точни място, дата и час на раждане, по отношение на професионалната и другояче реализация Хюман Дизайн може да ви даде следната много ценна информация:

- Какъв е естествения начин за вас да взимате решения

- Дали сте тук да инициирате; да откликвате и поддържате; да вниквате и насочвате; да служите за барометър на масовите мнения, нагласи и настроения

- Какъв е характерът ви? Дали е подходящо за вас да бъдете известни или да работите с близки и познати хора; дали сте устроени да приемате информация без да я проверите сами или умеете да се доверявате; дали предпочитате да направите грешка, но да се научите, или предпочитате да получите тази информация лично от някой експерт/учител и т.н.

- Във каква категория спадат постоянните ви качества - индивидуални, колективни, племенни; как най-ползотворно да участвате в една организация ако имате само индивидуални черти; как да отключите подкрепата чрез племенния инстинкт на околните; за какво служат вашите логични и абстрактни модели на мислене и действие в колектива; кои колективи са успешни и как се набавят необходимите качества, когато липсват в завършения колектив; каква е разликата между самостоятелната работа, партньорството, малкия колектив и големия колектив

- Каква е основната мотивация на всеки индивид и през кои негови сетива се отключва (само при наличие на час на раждане с ±1 мин. точност)

- Как да разбираме качествата на колегите си и да извличаме оптимални резултати за всички от комуникацията помежду си.