"Human design" стъпки към себе си

Направи една от тези стъпки и ще промениш живота си. направи ги всичките и ще си създал един напълно нов живот. via Glenda Anderson

Be your unique self = открий твоята истинска същност. (тя не е това, което ума ти ти казва).

02. Make decisions from your inner authority = взимай решенията в живота си, воден от твоя вътрешен авторитет. (ако до сега не си чувал за human design, думички като вътрешен авторитет и сие звучат леко странно. не разбираемо. кой е вътрешният ти авторитет, става ясно след като си направиш human design chart).

03. Give up trying to control life = откажи се да опитваш да контролираш живота.

04. Stop personalising what others think = спри да приемаш лично това, което другите мислят.

05. Allow yourself to make mistakes so that you can discover what does work = позволи си да допускаш грешки, за да може да откриеш какво работи. (приеми грешките като уроци).

06. Stop comparing yourself to anyone else = спри да се сравняваш с другите.

07. Develop a sense of humour about life’s messy parts = приеми неразбориите в живота си с чувство на хумор.

08. Trust yourself = довери се на себе си.

09. Be confident that if something happens you have the resources to deal with it = имай вярата, че ако нещо се случи, ти притежаваш всички ресурси да се справиш с него.

10. Give yourself time and space to grow and evolve = осигури си достатъчно време и пространство, за да растеш и да се развиваш.

11. Love yourself = обичай се. да познаваш другите е мъдрост. да познаеш себе си е просветление. via Лао Дзъ.