Интерес от неизвестното!

От няколко дни наблюдавам мъглата.
Гледам и се питам какво ли мога да науча от нея...
Опитвам се да вникна и да потърся "цветната" й страна, най-малкото, за да ми е по-хубав деня.


Днес докато се разхождам по алеята стигнам до извода, че благодарение на нея успявам да концентрирам вниманието си върху всяка предстояща моя стъпка, всеки звук, всеки предмет около мен и то с интерес - интерес от неизвестното.

Изводът, до който достигнах е, че в мъглата можем да усетим настоящето...

Да се свържем с него, със заобикалящата ни среда и със самите нас!

Inspired by ЖИВОТ НА ВЪРХА - LIFE UNLIMITED