Пълнолуние в Рак и съответстващите портали от Хюман Дизайн

Рак - Господарят на Състраданието; Ключова фраза: “Аз чувствам” – безусловна любов; Елемент – Вода; Планета – Луната, която ни дарява със светлината в най-тъмните моменти (също както майката); Ден – Понеделник; Мотив – Раждане; Утвърждение: “Аз съм обичан от моето семейство и съм закрилян от Вселената. Прощавам н онези, които са сгрешили спрямо мен, и моля за прошка онези, които съм наранил”.

Днешното Пълнолуние е у дома си - в Рака, в силата на любящата Майка. Подходящ момент преди Астрологическата Нова Година (Новолуние във Водолей) за оттегляне, редактиране, разчистване на хората, вещите, моделите и чувствата, които ни пречат, за да напреднем. По време на това Пълнолуние, основните теми са: емоциите и чувстването, нашия дом – пренареждане и обновяване, връзката ни с майката, водата. Ритуала на Рака е свързан с Фън Шуей за духовно преобразяване на дома.
Тибетското песнопение “Ом Мани Падме Хум”, което генерира енергия на състрадание означава “скъпоценният камък е в лотоса”, където скъпоценният камък е Перлата – символ на Рака, а лотосът расте във водата.

Споделям ви порталите в Хюман Дизайн, които са свързани със знака Рак.
А тук може да видите кои от тях, са част от вас:
http://www.jovianarchive.com/get_your_chart

*Портал 15 – Скромност, умереност. Порталът на Човечността и Крайностите.
Вашата скромна, ненатрапчива и неосъждаща природа вижда човечеството като едно голямо семейство – всичко свързано помежду си. Вие сте архетип на човечността, отдаден на подобренията в живота на другите. Това е един от четирите портала на “любовта” и вашата обич към човечеството насърчава едно общо благосъстояние. Равенство и честност са ключовите елементи на този портал.
*Портал 52: Неподвижност (планина). Порталът на бездействието.
Портал 52 е енергия под напрежение, която е фокусирана върху оценяването – суровата мощ да се концентрираш. При това свързване е налице пасивно напрежение, което ви тласка напред, за да спомогне за вашия покой и концентрация. Но преди да се постигне този баланс, се мятате между неспокойствие и депресия, прескачате от едно на друго, неспособни да проявите дисциплината отново да се отдръпнете в своя покой и да се съсредоточите. Без Портал 9 и отклика на Сакрала е трудно да узнаете върху коя дейност или детайл да се концентрирате.
*Портал 39 – Пречка, препятствие. Порталът на Провокацията.
Портал 39 е гориво на напрежението да провокираш еволюиращо осъзнаване на духа да се разкрие. Емоционалното осъзнаване е съдбата на човечеството. Вие имате енергия да постоянствате чрез настроенията си и да черпите от духовното осъзнаване. Провокацията разкрива чий дух е подходящ за вас. Портал 39 е един от трите портали на глухота – на вас трудно може да ви се повлияе. Без способността на портал 55 да излъчва емоции, кореновото напрежение може да ви провокира към злоупотреба с вещества или хранителни разтройства. Пътуването към духа изисква търпение към себе си и емоционалната вълна.
*Портал 53: Развитието – Порталът на началата
Портал 53 е напрежението за цикличен процес на свързване, на последователно развитие от зачатъка до самия му завършек. Тази форматираща енергия влия върху всички форми на живот, върху взаимоотношенията, идеите, проектите, тенденциите и дори жизнените цикли на нациите и цивилизациите. Вие носите горивото необходимо за ново начало. Ако си дадете време конкретно да решите на какво да посветите енергията си, инициирате цикъл, чието време е дошло, той достига разцвет и зрялост, после дава семе за бъдещето. Вашата роля е да осигурите началния тласък. Без Портал 42 не сте устроен да завършвате всичко, което започвате, но мисълта, че винаги трябва да довеждате нещата до край ви фрустрира.
*Портал 62 – Порталът на Усета към детайла.
Вие сте много съвестни и усетът ви към детайла насърчава широко разбиране на потенциално сложни концепции и разкази. Портал 62 не пропуска нищо и вие ще осигурите количества от факти, логика и всякаква информация, независимо дали това са думите ви, бележките, които оставяте, напътствията, които давате, или плановете, които правите. Уважението към детайла подпомага представянето ви във всяко отношение.
*Част от Портал 56 – Порталът на Скитника.
Няма човек с портал 56, който да не обича да пътува, да разширява хоризонтите си и да скита из ливадите, за да открие свежи неща в живота. Следователно за вас домът е там, където полагате глава. Не обичате да се задържате на едно място или проект за твърде дълго – поне докато не дойде моментът да се установите. В този смисъл жаждата ви за патешествия не е продиктувана от стремеж към постигане на цели, а само от желанието да се насладите на преживяването.

Качества, които е необходимо да развиваме, за да разкрием своите неизвестни дарби и таланти.
• Да забелязвате и признавате чувствата си
• Съчувствие
• Окуражаване и подкрепяне на другите
• Изграждане на собствените основи и сигурност
• Честно разкриване на чувствата и причините за несигурност
• Смирение
• Приемане слабостите и променливите настроения на другите, без
да бъдете осъдителни
• Съсредоточаване върху собствените ви чувства

Астрологическата информацията е вдъхновена от Гал Сасон и Жан Спилър.

С пожелание за ЧУДОтворно ПЪЛНОлуние!