Шепичка Любов

Десети ден на шепичка любов,
шепичка лекота, шепичка изпълнена с магия и добрина ...
Десети ден на нов живот -
за тялото ми, за сърцето, за душата
за мислите ми, за чувствата, за делата...

След 4ч. сън с първите лъчи изскачам,
песен и танц на изгрева поднасям,
любимите си същества със стихче поздравявам
на чудното утро блажено се наслаждавам...

...А музата, музата в мен не може да се спре,
"Ангелска супа" цялото ми същество зове.
Аромат така възнесен, приказен - чудесен
вкус така омаен - настръхващо безкраен...