Skip to content

Усети... Oт какво имаш нужда ти

За всеки, който иска да живее, следвайки себе си:

Хюман Дизайн

Хюман дизайн е система от науки разкриваща ни начинa, по който сме устроени. Тя ни дарява с прости, практични и ефективни методи, с които да се завърнем обратно към себе си и да заживеем в приемане и благодат.  Дизайнът на Човека разглежда нашите силни страни и таланти. Учи ни как да вземаме правилните за нас решения и да бъдем мъдри спрямо уязвимите си места.  Чрез Хюман дизайн имаме възможността да разпознаем собствената си природа, да открием своя потенциал и приемем ограниченията си. Така заживяваме автентично и се наслаждаваме на пътуването.  Тази система може да ни докосне и преобрази във всеки един етап от живота ни.
Готови ли сме да открием човека, който сме родени да бъдем?

Семейни констелации

Методът Семейни констелации, разработен от Берт Хелингер е форма на терапия в основата, на която лежи откритието на базисни закони, които управляват всички семейни системи и които са еднакви за всички култури. ​Фамилните Констелации са дълбоко магичен и също толкова дълбоко трансформиращ преживелищен метод, който ни помага да осветлим скритите връзки в семейната ни система, да разберем защо изпитваме затруднения в дадени области, на какво се дължат повтарящи се ситуации или защо привличаме определен тип хора към себе си.  Разглежда също как да се свържем с ресурсите в живота си и как съзнателно да се отворим за любовта, която тече към нас.  Констелациите дават възможност на човека чрез грижата за себе си да се погрижи за благополучието и на семейната си душа.

Психологическа консултация

Сесията се провежда в защитено пространство – онлайн или в студио, където основното правило е конфиденциалност и свободно споделяне. Осъществява се под формата на лични подкрепящи срещи, в които се разглеждат нуждите на клиента.
Целта е да се постигне разбиране на вътрешния ни свят, както осъзнаване на начина, по който функционираме във външния свят.
Целта също е насочена към подпомагането на клиента при разрешаване на темата, заради която е потърсил помощ.
В сесията се използват различни подходи на работа – Позитивна психотерапия, Фамилни констелации, Енергийни медитации/визуализации и др.

"

Петър Дънов

„Достатъчно е да погледнете през очите на любовта, за да видите Красотата навсякъде.“

"

Берт Хелингер

„Величието на един човек е в това, което го прави равен на другите”

"

Майка Тереза

„Твоята мисия винаги е свързана със способността да даваш, да обичаш или да помагаш според възможностите си…“

Следете последните новости и събития