”Спомни си кой си, спомни си какво си?
Аз съм Ти. Ние сме еднo”

Какво са Семейните констелации?

Семейните констелации е вид кратка терапия, ориентирана към разбиране на дадена ситуация и разрешаване на съответен проблем. Според теоретичния модел на метода ние сме свързани с нашите предшественици по много дълбок, но и много неосъзнат начин. На индивида се гледа като на част от семейна система, функционираща като органична единица. Семейните констелации ни дават възможност да преживеем връзката с членовете на семейството ни и нашите предци и да се свържем с онази жизнена сила, която се е предавала до нас от поколение на поколение. Това става като отворим сърцата си за хората, дошли преди нас и повлияли на живота ни, често без ние дори да подозираме това и да ги познаваме.
В една единствена сесия биха могли да се разкрият дълбоки истини за нашето семейство и за нас самите, които имат потенциала да излекуват, трансформират, освободят и радикално да променят живота ни към по-добро. 

За кого са полезни Семейните констелации?

​Работата с този метод ни помага да видим, че наистина нито един човек не съществува сам за себе си. Освен семейните проблеми могат да се разглеждат и други нямащи нищо общо със семейството, които обаче са често срещани в ежедневието ни.  Всякакъв вид емоционални или практически трудности в живота ни могат да бъдат разрешени през този вид терапия, тъй като повечето от тях се коренят в незавършени теми в семейството. Самото разбиране, че личните ни трудности са част от една по-голяма дисхармония, включваща хората, с които сме израстнали и тези преди тях, ни помага да се отпуснем. 
Промяната започва по време на сесията с осъзнаване корена на проблема, а същинската трансформация продължава до два месеца след терапевтичната среща. Ще започнете да усещате, че излизате от стари, закостенели вярвания и идеи за себе си;  да се чувствате по-естествени, свободни и автентични и от тук нататък по-висшите сили на самия живот ще ви придвижват напред. 

Групова сесия

Красотата на метода се разкрива най-силно в работата с групи. Клиентът интуитивно избира представители от участниците в групата за себе си и важните за него хора и/или елементи и ги разпределя в пространството. От тук нататък той е просто наблюдател, докато пред него се разгръщат различните взаимодействия и има свободата да приеме всичко това или не. Така се заобикаля всякаква съпротива от клиента понеже терапевтът може да работи върху него индиректно – чрез представителите. Терапевтът изработва първоначална хипотеза за семейната динамика въз основа на факти и чувства. В хода на констелацията всеки представител дава обратна връзка за физическите си усещания, чувства и осъзнавания. По този начин се потвърждава или променя първоначалната хипотеза. По-нататък могат да се добавят допълнителни представители, да се променят местата, да се изричат лековити фрази, да се изпълняват определени ритуали, които да помогнат на клиента да премине към разрешаване. Много констелации водят до разкриване на вътрешни психични взаимодействия и взаимовръзки, които имат ефект върху здравето и благополучието на клиента. Повечето водят до разрешаване, което от своя страна носи дългосрочно физическо и емоционално облекчение.

Индивидуална и онлайн сесия

В случай, че не е на разположение група от участници е възможно да се провеждат сесии с индивидуални клиенти. Тогава в констелацията на мястото на членовете на семейството застават и се използват символи, фигури, кукли и т.н. Индивидуалната констелация е също толкова ефективна, както и груповата. Тя може да бъде проведена под форма на възуализация и всички движения да бъдат извършени във въображението. И клиентът, и терапевтът може да застане в една или даже във всички маркирани позиции като по този начин получава различни телесни усещания, чувства и споделя разлики във възприятието след направени промени. Въпреки, че се работи със символи, тук също се разместват позициите, изговарят се лечебни фрази, клиентът следи за промяна в настроенията и чувствата си, а терапевтът следи за енергията и езика на тялото на клиента. Индивидуалната сесия също се характеризира с преживявания с висока интензивност и осъзнатост, които служат добре за тестване на хипотези и разработване на ефективни разрешения. 
Индивидуалната сесия може да се проведе онлайн със същото въздействие и резултат.

Искате да се свържете с мен?