Хюман Дизайн картографира и организира човешките заложби в една стройна система. При наличие на точни място, дата и час на раждане, по отношение на професионалната и другояче реализация Хюман Дизайн може да ви даде следната много ценна информация: –          Какъв е естествения начин за вас да взимате решения –          Дали сте тук да инициирате; да откликвате и поддържате; да вниквате и насочвате; да служите за барометър на масовите мнения, нагласи и настроения –          Какъв е характерът ви? Дали е подходящо за вас да бъдете известни или да работите с близки и познати хора; дали сте устроени да приемате информация без да я проверите сами или умеете да се доверявате; дали предпочитате да направите грешка, но да се научите, или предпочитате да получите тази информация лично от някой експерт/учител и т.н. –          Във каква категория спадат постоянните ви качества- индивидуални, колективни, племенни; как най-ползотворно да участвате в една организация ако имате само индивидуални черти; как да отключите подкрепата чрез племенния инстинкт на околните; за какво служат вашите логични и абстрактни модели на мислене и действие в колектива; кои колективи са успешни и как се набавят необходимите качества, когато липсват в завършения колектив; каква е разликата между самостоятелната работа, партньорството, малкия колектив и големия колектив –          Каква е основната мотивация на всеки индивид и през кои негови сетива се отключва (само при наличие на час на раждане с ±1 мин. точност) –          Как да разбираме качествата на колегите си и да извличаме оптимални резултати за всички от комуникацията помежду си.

Следете последните новости и събития

Recommended Posts