Хюман Дизайн картата на Живота съдържа:

На фигура (оцветената част) се вижда енергията на живота ни, която съществува в нас от момента на нашето раждане, с отразени върху нея :

9 центъра – дефинирани или недифинирани, които по свой уникален начин получават, асимилират, преобразуват и изразяват тази енергия;
36 канала – дефинирани или недифинирани, вдъхновени от древната мъдрост на кабала, и се явяват като проводник между центровете, в края на които са:
64 портала – дефинирани или недифинирани, вдъхновени от 64-те хексаграми на И-Дзин, които разкриват индивидуалните дадености, склонности и нагласи.

Отстрани има две колони с градуси и планети, прецизното разположение на които в неутриновия поток, предопределят кои портали са отворени, следователно кои центрове са дефинирани: лявата, в розово, се отнася към периода, приблизително три месеца преди раждане и пресъздава неосъзнатите страни и генетичното наследство; дясната, в черно, се отнася, към момента на нашето раждане, пресъздава осъзнатите аспекти или така наречената “персонална” информация.

Хюман Дизайн разглежда:

5-те Типа личности

Пет типа, които ние сме проектирани да бъдем: Манифестори,  Генератори, Манифестиращи Генератори, Прожектори, Рефлектори.

Това разкрива част от най-проницателната информация за нас – и околните. Познаването на нашия тип и начина, по който сме проектирани, е жизненоважно в анализа на личността и природата ни.

12-те Профила

Няма по-ясна илюстрация от онази, която предоставя  “профилът“ от вашия Хюман-Дизайн. Профилът е почти като портрет на първичното ви същество и посоката ви в живота. Това е третият ключ за отключването на фундаменталната част от вътрешната ви природа, следвайки останалите два важни ключа, които трябва да се помнят: тип  и авторитет .

Профилът ви завършва картинката. Това е черешката върху тортата. Изобразява начина, по който взаимодействате с живота и околните. Той предоставя най-прецизния и проникновен ваш образ.

6-те Авторитета

Да знаем кога да кажем ясно “да” и кога да заявим “не”, е начинът ефективно да напътстваме изборите и дилемите си.

Има начин да открием как точно да взимаме по-мъдри решения. Тук откриваме ключ, с който можем да отключим истинската си природа: в рамките на нашия “Авторитет”. Чрез него имаме възможност да си осигурим стратегия, която да ни насочва към по-добри, по-надеждни решения, което прави този процес скроен към индивидуалните дизайни.

“Авторитетът” е способността да поемете контрол над вашия живот. Позволява ви да се доверявате на решенията си, като отстранява всяко колебание и го заменя с увереност.

36-те Канала – уникалната ви същност.

Из картата но живота са пръснати тесни “канали“, които образуват “паяжина“ около деветте центъра. Те са 36 на брой и съдържат онова, от което сме направени, най-фините частици от нашето същество. Тези 36 канала, вдъхновени от древната мъдрост на Кабала, се явяват като проводник между центровете, по който напред-назад тече енергията на живота.

64-те Портала

Въз основа на това кои портали имате активирани, зависят индивидуалните ви дадености, склонности и нагласи, които ще носите в живота.

Тези 64 портала са вдъхновени от 64-те хексаграми на И-дзин и са разположени, или на всеки край на канал, представляващ черта, емоция или склонност, които са осъзнати, скрити, или са едновременно осъзнати и неосъзнати.

Те са “Скритият ключ към живота“

9-те Центъра 

Това не е физическа енергия, това е енергия на живота, която съществува в нас от момента на раждането ни. Всеки център по свой уникален начин получава, асимилира, преобразува и изразява тази енергия, превръщайки я в човешка функция, инстинкт или поведение. Преминава през нас или извън нас, във всяка секунда, всеки ден, свързвайки ни с всички около нас.

Оцветените са Дефинирани, белите са празни – недефинирани.

Recommended Posts