Според системата Хюман Дизайн всеки е роден с различно предназначение и набор от вродени способности, които определят неговото място и роля в живота.

С помощта на индивидуалната карта в Хюман Дизайн може да се видят всички подробности за човека. За какво е роден, какви са начините да успява и кои са областите, в които би бил най-полезен със заложбите си.

Всеки човек е уникален и има нужда от съвсем различна мотивация, за да се развива в работата, и в живота.

Целта и предназначението на нашия живот са записани в нашата генетична структура.

Хюман Дизайн разкрива  вродените и скрити качества, способности, склонности, силни и слаби страни, всички заложби по максимално детайлен и конкретен начин.

Това е система, която 30 години се разработва от специалисти от цял свят. Постоянно се обогатява с експериментален опит, който потвърждава ефективността на решенията, които предлага.

Науката също се развива и все повече твърдения от Хюман Дизайн се потвърждават от последните открития в различни области като квантова физика, неврофизиология и генетика.

Само вътрешният авторитет може да помогне нашата вътрешна истина да се реализира, да се реализира нашият жизнен проект – същностно ядро с кодирана информация. В нас е механизмът, който ни подсказва кои са правилните решения лично за нас.

Всеки от нас има представа за себе си, която е изкривена. Това, което мислим за себе си, не е това, което в действителност сме.

В мозъка си имаме карта на света, която често е илюзия в главата, и тя не отговаря на реалността и на нашия жизнен проект. Тя е резултат от нашето обуславяне от обстоятелства и външни авторитети.

Нашата истина е какво чувстваме, какво преживяваме, и ние правим това по уникален начин. Никой не може да ни каже кое е най-правилно за нас. Това можем да преживеем само по експериментален път, разчупвайки шаблоните, които ни обуславят. И именно интуицията е посредникът между съзнателната и несъзнателната ни част – тя показва кога се отклоняваме от нашия жизнен проект.

Всички центрове, портали и канали взаимодействат с вселената, с всичко, което ни заобикаля.

Картата е всъщност карта на мозъка – на всички процеси, които се случват в нас, холистичен модел на цялостното ни същество. Карта на това как сме настроени да реализираме нашата индивидуалност. Ние сме родени да се диференцираме, да изживяваме нашата индивидуална настройка, а не да се хомогенизираме  (да сме точно като другите). Картата показва енергетиката ни, начинът, по който ние влияем на света и по който светът ни влияе. Общувайки един с друг, ние обменяме програми.

На енергийно ниво ние взаимодействаме с потоците неутрино, които се излъчват от звездите. Тези потоци минават през всичко и пренасят информация. Те свързват вселената в едно цяло. Кодирането на нашия индивидуален дизайн е свързано с потоците на неутрино и с това  как големите планети променят информацията в потоците и определят нашите собствени настройки.

Картата показва какво точно в момента на раждането ни е кодирала определена планета.

Всяка цифра – хексаграма –  в картата отговаря на различни психологически модели.

Информацията се кодира в два кристала – те се състоят от неразрушим тип материя. Те управляват всички процеси в тялото и психиката. В духовните традиции те се наричат „душа”, „дух”. Всяка една форма има такъв кристал.

Кристалът на дизайна  кодира информацията в несъзнателната ни част – мисия, функция, това, което сме предназначени да правим. Свързан е с всички процеси, които се случват във физическата реалност – здраве, хранене, физическо присъствие, енергетика, език на тялото – който се усеща от другите много ясно. На него е необходимо да се доверим за управление на живота.

Кристал на личността – това, което си мислим, че сме. Чрез него филтрираме информацията, и я пречупваме през настройката, която имаме. Когато личността се опитва да управлява тялото, то буйства, разболява се, развива психо-соматични процеси. Функцията на нашата личност е не да се намесваме в живота, а да преживеем нашата индивидуална проява. Личността е тук, за да получава впечатления и да изразява индивидуалността си и уникалността си през тялото.

Това, което задържа кристалите в материалната форма, е магнитният монопол – кристална частица – тя сплотява, събира материята на едно място, за да може кристалите да я организират по определен начин.

Целта е тези две части да работят като единно цяло. А това се случва, когато следваме дизайна си, а не представите, които имаме за себе си и света.

Recommended Posts