Хюман дизайн - Дизайн на Човека

„Погледни вътре в себе си!
Всичко, което искаш,
ти вече си това…“

Хюман дизайн
(Дизайн на Човека)

Хюман Дизайн са тези две думи, които ни свързват със себе си и по между ни. Една от най-търсените световни системи, която комбинира и обединява в себе си: древната китайска книга на промените И-дзин, ведическото знание, кабала, астрономията, астрофизиката, aстрологията, квантовата физика и генетиката.
С дата и час на раждане чрез Дизайна на Човека имаме възможността да си изясним:
Кои са качествата и потенциалът ни? Как да се придвижваме с повече лекота по пътя си? С каква жизнена енергия разполагаме и как да я оползотворим, така че да се чувстваме удовлетворени? Как да взаимодействаме най-благоприятно с другите? Как да разпознаваме кое е най-подходящо за нас при взимане на решение?
Хюман дизайн е ключ, подходящ за всеки, който търси начини да преоткрие себе си и да сътвори живот в хармония със света.
Хюман Дизайн акцентира върху уникалността на всеки един от нас и ни дава ръководство как да живеем в мир и разбирателство с истинската си природа. По време на това приключение дизайнът ни подкрепя в разкриване красотата на това, което сме, за да намерим истинското си място в света. Хюман дизайн ни помага да влезем в синхрон със същността си, вършейки това, което ни е естествено, като реализираме в максимална степен изначално заложените в нас възможности. Дава конкретни и ясни препоръки за това, как да следваме личния си авторитет и наредим пъзела на живота.
Дизайнът на човека е до момента най-прецизната система за себепознание по пътя на моето лично себеизследване. Каня ви да се впуснете в най-необикновеното пътешествие в живота си.
Как протича и какво съдържа една Хюман дизайн сесия при мен?

Индивидуална сесия

Силно въздействащ е първоначалният прочит на нашата Хюман дизайн карта. Вход към преоткриването на себе си, на автентичната ни природа. Едно истинско самозареждащо пътуване, в което можем да се запознаем с нашата стратегия, авторитет и характеристиките на дизайна ни. Да добием представа защо сме тук, какъв е потенциалът на уникалния ни принос, как да изразяваме истинския си Аз и житейското си предназначение. Как да живеем автентично, взимайки правилните решения.

Партньорска сесия

Всеки от нас е уникален, устроен различно и заслужава да бъде почитан и подкрепян в това да изразява своята истинска природа. Когато всеки един от партнъорите има предимството да разбира другия, неговия уникален дизайн, както и съвместния им дизайн и това, което се отключва по между им, тогава се разкрива възможността връзката да бъде изградена върху автентичност, приемане, емпатия и взаимно уважение. В тази сесия ще научите как да общувате в личен план със своя любим, дете, член на семейството, колега или приятел.

Семейна сесия

Разглеждането на Семейството е изключително благотворно, особено за децата. Чрез разглеждането на Пентата (групова аура от 3 до 5 души) се дава възможност на всеки член да разпознае динамиката на семейните взаимоотношения и как тя присъства неизменно като механика. Когато разбираме как функционира тази обща семейна аура, бихме могли да сътворим среда без обвинения и упреци, среда приемаща и подкрепяща членовете на семейството.
 

Писмен хюман дизайн

Писменият Хюман дизайн е изключително полезен и осъзнаващ като разглежда основна и ключова част от нашата индивидуална карта. Съдържанието му ни запознава с нашият Тип, Авторитет, Профил, Предназначение и перспектива в живота. Допълнително е обогатен с Нумерологични насоки за годината, в която се намираме и ценна астрологическа информация свързана с нашата настояща цел и посока в живота.
Този вариант е идеален подарък за всеки, който се интересува от това Кой е?, има нужда да отговори на въпроси свързани със себе си или просто иска да си потвърди, че е на правилния път – в синхрон със себе си и своята истинска природа.

Искате да се свържете с мен?​