Когато не приемаме
Когато не приемаме нежелано събитие,
то става Гняв;
Когато го приемем,
то става Толерантност…
Когато не приемаме несигурността,
това става Страх;
Когато я приемем,
това става Приключение…
Когато не приемаме лошото поведение на другите към нас,
това става Омраза;
Когато го приемем,
става Прошка…
Когато не приемаме успеха на другите,
това става Ревност;
Когато го приемем,
това става Вдъхновение…
Приемането е Ключът
към справянето ни с Живота добре…
💎 Шри Шри Рави Шанкар

Следете последните новости и събития

Recommended Posts