bert-helinger-konstelacii

Публикувам отделно още една констелация на Хелингер с човек, работещ в социалната сфера. Става дума за тема, поставена от SOS майка. Можете да видите простотата, с която работи Хелингер.
Людмил Стефанов

КОНСТЕЛАЦИЯ СЪС SOS-МАЙКА (БЕРТ ХЕЛИНГЕР)

SOS-майка: Аз работя като SOS-майка. И бих искала да направим констелация за настоящото ми семейство в селището.
Берт Хелингер: Добре. Гледай ме, докато разказваш!
SOS-м: Работата е там, че от семейството ми някои деца пораснаха и си отидоха, а на тяхно място дойдоха нови. След всичко това семейството сякаш се разпадна. По-старите деца не приемат новите. Всички са в някаква треска. Семейството ми е обзето от безпокойство. Системата просто не работи.
Б.Х. Добре, разбрах. Знам къде е проблема. Сега ще направя с теб констелация. Но по различен начин от този, който ти си мислеше. Колко деца имаш в момента в семейството си?
SOS-м: Шест.
Б.Х.: /става и преброява шест жени от групата/ Застанете една до друга в редица. Вие сте майките на тези деца… /към SOS-майката/ А ти застани срещу тях.
/SOS-майката застава наблизо срещу майките на децата. Някои от тях започват веднага да ѝ обръщат гръб и да се отдалечават. Хелингер прекъсва този процес и казва на майките да си останат в редицата, като отдалечава малко SOS-майката/
Б.Х.: Погледни към тях и им се поклони.
/SOS-майката се покланя набързо, като пада на колене на земята/
Б.Х.: /изправя я/ Не, не така. По-бавно! Първо се събери в себе си. Погледни към всяка една от тях по отделно. Дай на всяка една от тях място в сърцето си. А след това бавно, с уважение, им се поклони.
/SOS-майката се покланя на всяка майка поотделно и бавно. Този процес трае няколко минути. Майките са много развълнувани. Някои от тях се просълзяват./
Б.Х.: /към SOS-майката, след като се е поклонила на всички майки по отделно/ Сега се приближи към тях. /към майките/ А вие застанете в кръг около нея. В тесен кръг. И всяка от вас да сложи ръката си върху нея.
Б.Х.: /след 2-3 минути/ Добре. Благодаря на всички. Излезте от роли. А ти ела отново при мен. /към SOS-майката/ Как се чувстваш сега?
SOS-м.: Тъжно ми е. И усещам някаква пустота.
Б.Х.: Имаш ли собствени деца?
SOS-м.: Не.
Б.Х.: /след пауза/ Затвори очи… Представи си пред себе си тези майки, и им кажи: Оставям ги на вас. Това са вашите деца.
SOS-м.: Оставям ги на вас. Това са вашите деца.
Б.Х.: Аз им помагам от ваше име.
SOS-м.: Аз им помагам от ваше име.
Б.Х.: Всички вие имате място в сърцето ми.
SOS-м.: Всички вие имате място в сърцето ми.
Б.Х.: /към групата/ Представете си новата ѝ позиция. Ако майките и бащите на тези деца също имат място в нейното сърце,, как биха се отнасяли към нея децата, когато тя отново се върне при тях? Те ще я обичат.
Б.Х.: /към SOS-майката/ Можеш ли да си го представиш?
SOS-м.: /трогната и кима в съгласие/ Да, напълно!
Б.Х.: И този огромен труд, който ти извършваш, ще стане много по-лек.
/SOS-майката продължава да седи до Хелингер със затворени очи и изглежда абсолютно спокойна/
Б.Х.: /към групата/ Вижте колко е спокойна сега. Тя е напълно свързана с децата. И по този повод искам да ви кажа нещо за добрата помощ. Всички деца обичат своите родители. Независимо от това, що за хора са тези родители. И ако този, който помага на тези деца, уважава техните родители, децата се чувстват в безопасност. И те обичат този , който се грижи за тях. Той или тя се намират във вътрешна свързаност с техните родители. Ако децата поискат, те биха могли във всеки момент да отидат при своите родители. /към SOS-майката/ Преди време и аз работех в един център, в който имаше много SOS-майки и деца. Една SOS-майка разказа пред групата, че при нея има момиче, което преди време е било оставено в селището, ала сега майката си го иска обратно. Но тази майка била манипулативна и не действала с добри намерения. Направихме констелация. Поставихме SOS-майката, момичето и майката на това момиче. Момичето можеше да установи, накъде го тегли повече. И наистина – на момичето сякаш душата се разцепи на две. Тя първо тръгна към майка си, после към SOS-майката, и не знаеше, къде за нея е по-спокойно и по надеждно. Как мислиш – къде отиде момичето в края на краищата?
SOS-м.: Вероятно при майка си?
Б.Х.: Не, тя отиде при майката от детското селище. Понякога майката от детското селище като майка е по-добра за детето от рождената му майка. Съгласна ли си?
SOS-м.: Да„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„`

Ела на среща със себе си. Научи повече за метода Семейни констелации и върни лекотата в живота си. Пиши ми на: liliya.ivanova@lilsun.com или в Messenger

Следете последните новости и събития

Recommended Posts