Д-р Дейвид Хокинс, американски лекар и психиатър, още през 2002 година представи поредица от открития за човешкото съзнание. Неговите постулати бяха истинска революция в еволюцията на човечеството, тъй като той доказа, че всичко което съществува е Енергия, която вибрира на различни честоти.
Той създаде таблица, която е известна като Скала на Съзнанието, графика, която според учения преминава от 1 до 1000 вибрационни единици, чрез която се измерва нивото на вътрешна вибрация и еволюция на съзнанието, на която човек се намира или би могъл да достигне.
Със сигурност всички вие, които четете тази информация тук и сега, се намирате поне на нивото на смелостта (200), тъй като при по-долните нива, не бихте проявили особен интерес към темата за личностното развитие.
Истината е, че само много малък процент попада в най-горните нива на таблицата. Масово доминират по-ниските нива на развитие. Преминаването от едно ниво на друго е изключително труден процес, за който е нужно значителен запас Енергия. Такова преминаване може да отнеме десетки години и ако бъде осъществено, неминумо води до огромна промяна в живота на съответния човек.
В тази таблица се споменава концепцията за Божественото (Христово) съзнание, като един от най-високите стълбове за измерение на човешкото Съзнание.
На долните нива (175 и по-надолу), се говори за полюс, доминиран от „силата“ на егото. Може да се тълкува като желание за господство, притежаване и контрол, свързано с ограничаващи ниски емоции като срам, отмъщение, притежаване, гордост, презрение, вина, разкаяние и други такива.
Този модел на определяне човешкото съзнание заслужава голямо внимание и размисъл, тъй като може да бъде приложен не само за отделни индивиди, а за групи от хора, събития и дори народи. Всеки един човек преминава през няколко нива в различни периоди на своя живот, но тук трябва да се определи едно преобладаващо ниво. Примерно: даден човек може цялостно да спада към нивото на неутралността, но е пристрастен към цигарите, което се отнася към нивото на желанието.
Определянето към кое ниво спада съответната личност, може най-лесно да се разбере чрез определяне неговата доминираща енергия в стресови ситуации. Точно както от портокала чрез изцеждане се получава сок (защото портокалът съдържа сок), така и у човека, подложен на натиск, излизат наяве преобладаващите емоции (страх, агресия, гордост и т.н.)
На по-високо ниво (от 200 единици нагоре) се говори за благородната сила на Духа, която се разбира като потенциален неограничен Творец, строител на хармонични реалности, духовни предизвикателства, съзнателни постижения за общото благо. Всичко това свързано с високи вибрации и емоции, удовлетворение, мъдрост, емпатия, неутралност, доверие, откровение и трансцендентност, са само част от това енергийно-вибрационно пространство.
Тази таблица е изключително полезна и лесна за разбиране на определени модели на поведение.
Да знаем за какво постъпваме по начина, по който „нормално“ правим нещата. Тя е съществуваща възможност за разчитане и вибриране на по-високи честоти, което води до положителен принос не само за начина, по който постигаме нещата, а и за това да се чувстваме добре вътре в нас, което автоматично важи и за околната среда, тъй като енергията е едно цяло и е свързана с всичко което Е. Всъщност езика на емоции и начина ни на обръщение към другите, говори за нашата лична честота на вибрация и е един от основните генератори на тези енергийни нива.
Д-р Хокинс използва тест, чрез който можете да измервате как емоциите на човек се влияят от думите и следователно тяхната сила или издръжливост се увеличава или намалява.
Това, за което Скалата на Съзнанието допринася, е да се Осъзнае, че Емоцията (Енергия в движение) е начин на вибриране, точно това което прави всеки човек или материя.
Хората с ниска честотна вибрация, като чувство на гняв, вина, тъга и унижение, произвеждат определени емоционални реакции, които не допринасят за благото на индивида, както и за заобикалящата го среда. Докато чувства като любов, щастие и спокойствие, сочат за нивото на просветление, разбирано като максимално, към което всеки човек би трябвало да се стреми.
Изкачването в йерархията изисква много работа, време и енергия. Смяната на едно ниво с по-горно, води след себе си грандиозни житейски промени. Това се обяснява с факта, че хората под нивото „смелост“ не биха могли (или изключително мъчително) да прогресират сами. Изисква се забележителна доза кураж и Осъзнаване за да се работи върху личностното израстване.
Този процес често е свързан с преломни периоди и храбри действия, чрез които се повишава Осъзнатостта на даден индивид. Хубавото е, че когато бива достигнато по-горно ниво, животът бива възприет по различен начин, а по-ниското „напуснато“ ниво, изглежда едва ли не нелепо.
Важно е да бъде следвана естествената прогресия на нивата без да се съкращават и прескачат някои етапи. Какво би станало ако човек иска да достигне нивото на разума (осмисляне), но не е успял да усвои самодисциплината (воля) и целенасочеността (приемане)? Тогава ще му липсва организация и концентрация за да използва пълноценно своя ум. Ако пък даден човек желае да постигне нивото на любов, без да е усвоил нивото на осмисляне (разум), то той ще се характеризира с огромна доза наивност и ще се превърне в лесна жертва на сектантски или екстремистки движения.
В тези изследвания е доказано, че средната вибрация на съвременния човек е около 207 единици, от където става ясно, че в живота му се появяват негативни условия като болести и блокажи, които не позволяват да се достигнат по-високи нива на честотни вибрации. Например, ако се намирате на ниво 500 единици, нивото на любовта, вътрешното и външното проявление на това, което живеете, ще бъде напълно различно от това на нискочестотния индивид (под 200 и надолу).
ХАЛО ЕФЕКТА В СРЕДАТА, КОЯТО ЖИВЕЕМ
Друг интересен факт е, че честотната вибрация на всеки човек, влияе пряко на всички около него, с други думи всички сме свързани в едно енергийно цяло и си влияем.
Също така оформяме една обща Честотна Реалност, в която живеем. Това е доказателство за принципа на общата енергийна свързаност, която доказва, че хем ние влияем на средата, хем тя на нас – Едновременно.
Човек, който вибрира на ниво 500 единици, може експоненциално да повлияе за издигането на хиляди хора до нива над 200, тоест се превръща в „заразителен агент“ на положителни вибрации и промени за тях, благодарение на силата, която излъчва неговата енергийно-честотна Вибрация.
Хокинс доказва, че около 85% от населението на планетата, живее в нива под 200 вибрационни единици, по неговата таблица.
Тази информация е от значение за определяне на каква честота на Съзнание се намираме в Реалността, която създаваме и живеем днес.
Ако приложим Скалата на Съзнанието към лидерството на хора и екипи, наблюдаваме, че когато не се постигнат желаните резултати или съществуват в тази среда постоянни конфликти, може да се окаже, че тази група вибрира под 200 единици, където се намират вината, омразата, завистта, гнева и други ниски вибрации. Това е равно на живот и поведение без съзнателен принос за индивида и обществото.
Ролята на Осъзнатите, както за себе си, така и за другите, е да изведат човечеството над нивото на 200 единици, основано на разбиране, сътрудничество, солидарност и съвместност зад обща цел.
КАК ДА ПРИЛОЖИМ МАРШРУТА НА СЪЗНАНИЕТО В ЖИВОТА
1) Самодиагностика:
Възползвайки се от опита на настоящето, днес в живота си, можете да наблюдавате скалата и да откриете и определите нивата, на които се намирате.
2) Области на вашия живот:
В този случай можете да наблюдавате различните области (партньор, пари, работа, отдих, здраве и т.н.) и да направите личен анализ, за да видите на каква честота на вибрации се намират и какви емоции са свързани с всяка една от тях.
3) Поддържайте минимално ниво на 200 вибрационни единици.
Практическо упражнение е да визуализирате с вашия творчески ум нивата от 200 нагоре, за да създадете и откючите вътрешно онези емоции, които ви свързват по-добре и по-бързо с този тип положителни честоти.
4) Избягвайте да оценявате и критикувате другите, вместо това можете да влияете с вашия личен пример и ниво на съзнание и честоти.
Самото ви присъствие с честота над 200 единици, в група с полярност под нея, по някакъв начин се превръща във Фар, който осветява другите. Всеки човек преминаващ през своите процеси, трябва да бъде уважаван, тъй като всички ние вървим с различна скорост по пътя на разширение на Съзнанието.
5) Повишавайте нивото на честотните ви вибрации съзнателно.
Силно се препоръчват практики като Емоционална интелигентност, управление на мислите и емоциите, медитации за успокояване на ума, емпатия, съзерцание, природа, внимателност, както и моменти на релаксация, смях, танци, прегръдки и привързаности, правене на любов, забавления, питателно четене и отдих. Тези дейности и навици, поддържани с течение на времето, ще донесат здравословен, хармоничен и жизненоважен баланс в живота ви, както и на тези, които ви заобикалят.

Ела на среща със себе си. Научи повече за метода Семейни констелации и Хюман дизайн и заживей себе си по най-добрия начин. Пиши ми на: liliya.ivanova@lilsun.com или в Messenger

Следете последните новости и събития

Recommended Posts