Skip to content


Психологически консултации

Индивидуална консултация

Намерението ми е чрез силата на духа, осъзнатостта и творчеството да придружа човек в пътуването му към едно разширяване на съзнанието. Вътрешно обогатяване, израстване и оцелостяване е посоката към която ще вървим. Свързване и разгръщане на собствените ресурси, потенциал и креативност. До повече приемане, вътрешна лекота и удовлетворение.

В този процес използвам: Позитивна психотерапия, Семейните констелации и Хюман дизайн като основните методи, с които работя. Елементи от Астрология, Нумерология, Медиация, Арт терпия, Симорон, Рейки, медитативни практики и работа с тялото допъпнително участват спрямо темата и нуждата.

Методът ми на работа е синтез от изброените по-горе, а подходът ми е индивидуален, насочен към това човекът да стане по-цялостен, да има по-съзнателна и постоянна връзка със себе си и тялото си. За повече хармония, удовлетворение, успех и лекота в живота си.

В какви ситуации би могло да Ви бъде полезно психологичното консултиране?

Терапевтът би могъл да подкрепи преминаването ви през период на промяна и съответният личен процес.
Възможност за по-добро разбиране на собствените ви нагласи, чувства, мотиви и вярвания чрез процес на себеизследване и дезидентификация, насочван от терапевта.
Разрешаване на психологически проблеми: тревожност, стрес, меланхолия, депресия.
По-добро разбиране на напреженията и конфликтите в семейството, лоша комуникация, отношения деца – родители, отношения с партньор, и трансформирането им към по-хармонични такива.
Това е и възможност за личностна промяна и личностно развитие, живот във все по-голям синхрон с личното предназначение и все по-дълбока връзка със себе.
Постигане на повече хармония в семейството, работата и живота ви като цяло.

Партньорска консултация

Консултацията за двойки работи с взаимоотношенията в партньорската двойка. Подходящи са във всички случаи на нарушена комуникация, отдалечаване, конфликти, злоупотреба, развод, родителстване и т.н или просто за заздравяване на емоционалната връзка между партньорите.

Какви теми?

Използвайки модалността на семейните констелации и други подходи, можем да отворим пространство за изследване на всичко, което ви пречи да живеете пълноценен живот:
– трудности в отношенията деца – родители;
– партньорски връзки и интимност;
– служебни взаимоотношения, кариера, бизнес развитие;
– здравословни и финасови проблеми;
– трудности от личностен характер (страхове, тревога, напрежение, обърканост,тежест и др.) и други.

Групова работа

Групата е предназначена за всички, чиито индивидуални търсения са насочени към личностно развитие, обогатяване и разгръщане на личностния потенциал.
Груповият процес, който се създава, е основан на доверие и сигурност, така че всеки един от участниците да има пространството да изследва себе си, следвайки вътрешните си отклик и чувство за готовност за личностно развитие.
Всеки един член от групата ще бъде поставен в различни ситуации на среща със себе си през общуването с останалите.
Вследствие на този интерактивен обмен, базиран на креативност и спонтанност, участниците биват провокирани да преживеят себе си и живота си от нова гледна точка;
– да се отстояват и заявяват;
– да размишляват и осмислят собствения си опит, видян през очите на другите;
– да експериментират с нови поведенчески модели;
– да се докоснат до познати и непознати аспекти от човешката природа и да се опитат да ги разберат и приемат;
И други.
Групата е трансформиращо и по човешки истинско пътешествие навътре и навън, което всеки участник ще финализира с идеята накъде и как ще продължи живота си оттук нататък

Искате да се свържете с мен?​